• Facebook RoSa
  • Centrum RoSa

O nás

Centrum RoSa bylo otevřeno v roce 2014 společně s Rezidencí RoSa, což je rezidenční bydlení pro seniory a úzce s ní spolupracuje. 

 

Centrum RoSa pořádá společenské, kulturní a vzdělávací akce: přednášky, koncerty, výstavy, divadelní vystoupení, zveme zajímavé hosty…

Dveře jsou otevřeny lidem všech věkových kategorií, různých povolání a zájmů, ze všech oblastí i z celého světa. Spektrum aktivit je nejen rozšiřovat vědomosti a aktualizovat dosavadní poznatky a dovednosti seniorů, udržovat a rozvíjet jejich sociální, kognitivní a kreativní schopnosti a kompetence, ale především zlepšovat a vytvářet společenské kontakty a harmonické vztahy mezi námi všemi. 

 

Centrum RoSa je nezisková organizace, přijímá a velmi si cení všech darů od jednotlivců a partnerských společností. 

banner-745x100.png