top of page

O nás

Centrum Rosa  je zapsaný spolek, nezisková společnost, založená v roce 2014 a její hlavní činností jsou zejména tyto veřejně prospěšné činnosti:

  • Vytvoření komunitního centra seniorů

  • Pořádání aktivizačních programů pro seniory, včetně jejich rodinných příslušníků a dětí k podpoře mezigeneračních vztahů

  • Pořádání tvořivých dílen, chráněných dílen a zájmových kroužků k podpoře aktivit seniorů

  • Pořádání dobročinných trhů a bazarů a jiných prodejních akcí s výrobky vytvořenými seniory v rámci dílen

  • Pořádání charitativních akcí na podporu seniorů související s předmětem činnosti

  • Podpora handicapovaných a jejich integrace

  • Organizování vzdělávacích a kulturních programů pro seniory

  • Součinnost s korporacemi, organizacemi a instituty s obdobným předmětem činnosti

  • Získávání finančních prostředků pro naplnění účelu spolku v podobě grantů, projektů apod.

 

Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové, případný výtěžek z kulturních, společenských či prodejních akcí bude použit na činnost spolku.

 

Společnost Centrum RoSa je neziskovou organizací, přijímá a velmi si váží všech darů, které jí jednotliví dárci i partnerské společnosti věnují. Centrum RoSa také spolupracuje s dobrovolníky

i dobrovolnickými spolky, které sdílejí společný cíl – vytváření komunitního prostředí  pro všechny generace a programu aktivit dle přání, zájmů a potřeb svých uživatelů. Všichni zájemci z řad dobrovolníků jsou vřele vítáni.  

 

Našim cílem je vytváření komunitního prostředí  pro všechny generace a programu aktivit dle přání, zájmů

a potřeb svých uživatelů.

Klub RoSa

Klub RoSa je určen všem příznivcům neziskové organizace Centrum RoSa, která Vás zve do příjemného prostoru s pestrou nabídkou aktivizačních programů. Vstupné na jednotlivé akce je symbolickým příspěvkem na materiál

a provozní náklady.

Klub RoSa

Hledáme dobrovolníky

Chcete se zapojit do přípravy programu
a aktivit v Centru RoSa nebo nám jakkoliv pomoci?

 

Hledáme dobrovolníky pro organizování programu pro veřejnost z kruhu

seniorů i dětí. – na společné procházky, čtení, kroužky, hry atp.  

 

Kontaktujte nás na zelené lince 212 270 612 nebo e-mailem info@centrumrosa.cz.

bottom of page