top of page

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota rok 2020 – 2021

Aktualizováno: 10. 8. 2023

Lekce trénování paměti pod vedením certifikovaného lektora se konají pravidelně v určený den a čas (pondělí a středa) na stejném místě, a to v knihovně Rezidence RoSa. Délka trvání jedné lekce je 60 až 90 minut.

Díky specifickému tréninku je lidský mozek udržován v kondici, protože dochází k stimulaci nervových buněk, k rozvoji a tvorbě nových větvení, které pak vytvářejí hustější a pevnější síť. Vštípivost, koncentrace, paměť či řeč – to jsou důležité psychické funkce na něž má trénování mozku bezesporu pozitivní vliv. Je navíc důležitou „technologií“ pro budování mozkové rezervní kapacity, kterou pak mozek  může využít v případě, že se některé z jeho kognitivních funkcí zhorší a výsledkem je pak zmírnění jejího deficitu či dokonce její plné zastoupení.


Při tréninku se procvičují všechny druhy paměti, je podporována koncentrace a komunikace. Často se při lekcích procvičuje jemná motorika a dochází k rozvoji kreativity, logiky, obrazotvornosti i fantazie. Důležitým a nepopiratelným pozitivem je, že každý ze zúčastněných může prožít úspěch na své momentální úrovni.

Při každé lekci trénování paměti a procvičování poznávacích schopností je kladen důraz na smysl, vazbu k reálnému světu a osobní využitelnost pro zúčastněné. Každá lekce směřuje k nějakému cíli, kterého se dosahuje promyšleným procesem ve formě nejrozličnějších úkolů s různými stupni obtížnosti podle dané a předem připravené struktury – začíná se jednoduchými zadáními, pokračuje se hlavním blokem, při kterém se náročnost stupňuje, aby pak došlo k postupnému odlehčování v podobě uvolňovacího cvičení či reminiscenčního vyprávění a zakončuje se opět jednodušším cvičením a v případě zájmu i zadáním domácí práce.


コメント


bottom of page