top of page

MHMP Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Předcházíme nebezpečným situacím: Teoretický i praktický kurz sebeobrany pro seniory III.


bottom of page