top of page

MHMP Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Aktualizováno: 16. 5.

Předcházíme nebezpečným situacím: Teoretický i praktický kurz sebeobrany pro seniory III.bottom of page