top of page

MHMP - aktivní život seniorů

Aktualizováno: 10. 8. 2023


Aktivně a s rozumem k aktivnímu stáří

Cílem projektu je zlepšení fyzického i psychického zdraví lidí v seniorském věku.

Cvičením se zvyšuje kondice a hybnost seniorů, což vede k samostatnosti a k soběstačnosti. Zlepší se pohybová reakce, koordinace, ale i pozornost a psychická odolnost. Cílem je také naše klienty udržet v kondici a odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich bolesti – především zad a pohybového ústrojí. Na cvičení navážeme přednáškami a ukázkami o zdravém stravování. Touto osvětou chceme zlepšit a pozměnit stravovací návyky seniorů. Procesy stárnutí sice nemůžeme zastavit, ale můžeme je významně ovlivnit zejména přiměřenou fyzickou a psychickou aktivitou a vyváženou stravou. Aktivnější a zdravější způsob života v co nejširších souvislostech samozřejmě změní, zlepší a zvýší jeho kvalitu.


Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Cílem projektu je umožnit návštěvníkům kurzů rozvíjet či procvičovat jazykové dovednosti, které si osvojili během svého pracovně aktivního života. Dílčím cílem projektu je udržovat a zlepšovat komunikaci a mezilidské vztahy, aktivizovat účastníky, rozvíjet jejich sociální, kognitivní a kreativní schopnosti.


Život bez knihy je jako život bez duše

Cílem je setkávání, udržování a zlepšování kognitivních schopností v seniorském věku, udržování a vzbuzování zájmu o kulturní a společenské dění, zaměřujeme se též na péči o duchovní rozměr člověka.

Cílem projektu je smysluplné trávení volného času seniorů a zdravotně znevýhodněných, vytváření společenství – čteme, povídáme si o knihách, o autorech, o svých čtenářských i životních zkušenostech… vyprávíme a nasloucháme jeden druhému.


Comentarios


bottom of page