top of page

Operační program Praha – pól růstu ČR

Aktualizováno: 15. 3. 2019 

Centrum RoSa získalo grant s názvem RoSa pro Prahu 8.


Podpora je z programu Operační program Praha - pól růstu ČR z výzvy 18. - Podpora kuminitního života.


Název projektu je Rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa, z.s. (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000156).

bottom of page