top of page

Koncertní vystoupení sboru JoyFul

V červnu nás přišel potěšit hudební soubor JoyFul.

Koncert je podpořen z grantu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Praha - pól růstu ČR
bottom of page