Klub celoživotního vzdělávání

V březnu nás navštívili studenti ze sousední Střední školy Náhornní.