top of page

Jacqeline a John Fitzgerald Kennedyovi

Kulturně historická přednáška paní Ludmily Konvalinkové, podporovaná z grantu MHMP v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území města Prahy - v sále Centra RoSa.bottom of page