top of page

Hlavní město Praha - Buď v kondici a fit i v seniorském věku

Tento projekt je zaměřen na aktivní seniory, kteří jsou i po odchodu do penze produktivní a chtějí být nezávislí, samostatní a soběstační v naplňování svých potřeb i přání. To vyžaduje být v dobré fyzické i psychické kondici. Té lze dosáhnout pravidelným cíleným cvičením, které posílí jednak kardiovaskulární systém a jednak celý pohybový aparát.

Cílem projektu je tedy udržet co nejdéle aktivní seniory v co nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti, poskytnout jim snadno dostupnou možnost pečovat a starat se o své celkové zdraví a vedle toho jim napomáhat navazovat nové sociální kontakty.


Projekt bude probíhat od srpna 2020.


Comments


bottom of page