Výlet do Botanické zahrady

V červenci jsme se podívali do nedaleké Botanické zahrady.

Výlet se konal za podpory MHMP