Strahov, konce Hradčan, Loreta

Aktualizováno: 3. 2.

Zajímavá přednáška lektora a průvodce Prahou Šimona Kříže podpořená z grantu MHMP v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy