top of page

Program na podporu kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů 2022

Aktualizováno: 16. 5. 2023ARTETERAPIE

- arteterapie ve výtvarných a sochařských ateliérech a arteterapeutických dílnách pro seniory. Cílem aktivit je posílení kompetencí seniorů (rehabilitace jemné motoriky, podpora krátkodobé paměti a posílení sociálních vazeb v komunitě) a navození příjemné atmosféry prostřednictvím společného tvoření a sdílení.

Commentaires


bottom of page