top of page

Program celoměstské podpory vzdělávání na území města Prahy 2021

Aktualizováno: 10. 8. 2023
Projekt - Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem - jazykové kurzy pro seniory v Centru RoSa 2021.

Cílem projektu je umožnit návštěvníkům kurzů rozvíjet, procvičovat a upevňovat jazykové dovednosti, které si osvojili jak během svého pracovně aktivního života nebo které získali na těchto kurzech v průběhu let.

Dílčím cílem projektu je aktivizovat účastníky a rozvíjet jejich sociální, kognitivní a kreativní schopnosti, v neposlední řadě jsou pak kurzy místem a příležitostí setkávání lidí se stejnými zájmy a místem navázání nových sociálních kontaktů.

Kurzy angličtiny - vede lektor Mgr. Jan Kyška. Probíhají dva kurzy - Angličtina pro začátečníky a Angličtina konverzace.Projekt - Vzdělávací přednášky a besedy v Centru RoSa pro rok 2021

Vzdělávací přednášky a besedy z oboru historie, geografie, literatury, kulturněhistorických a společenských témat, zdravého životního stylu.

Cíl projektu: Věříme, že stáří lze prožívat aktivně. Je to období, kdy je člověk oproštěn od pracovních i částečně rodinných povinnosti, které se víceméně omezují jen na péči o vnoučata. Je to tedy čas, kdy se lze s větší mírou věnovat svým koníčkům, realizovat své sny, poznávat a věnovat se něčemu novému, na co nebylo v produktivním věku příliš času. Záměrem projektu je prostřednictvím široké škály přednášek a besed z různých oborů nabídnout zájemcům seniorského věku možnost získávat nové poznatky a aktualizovat či prohlubovat své dosavadní vědomosti, ale také možnost sdílet radost s ostatními ze společné záliby. Zároveň chceme poskytnout samotným seniorům prostor pro sdělování svých myšlenek, společné sdílení informací a i vzájemné konfrontování svých zkušeností a názorů a to prostřednictvím besed se zajímavými hosty z různých oborů od vědy až po umění.


Přednášky o historii - lektor Šimon Kříž - série přednášek z české historie té dávné i novodobé.


Přednášky o zdravé životosprávě - přednášející Ing. Irena OsvaldováPřednášky na kulturně historická a společenská témata - přednášející PhDr. Jana Kobzová


Geografické přednášky - přednášející RNDr. Jaroslav Líska


Chvíle s knihou

- Literární besedy jak se píše o... - dva moderátoři na zkladě svých dlouholetých kontaktů na setkání v RoSe zvou skutečně zajímavé literární osobnosti. Hodinový pořad je založen na dialogu mezi moderátory a hostem, četbě a v případě zájmu i na besedě s návštěvníky.


- Čtenářský klub - lektor Jitka Dvorská - setkání lidí nad společně vybranou knihou a jejím předčítáním lektorem s hereckým přednesem.


Host v RoSe - moderátor - Ivana Kalašová

Beseda se zajímavými osobnostmi z různých vědních, kulturních i sociálních oborů. Host prostřednictvím dotazů moderátora mluví o svém životě, své práci, svých názorech na svět i na život nebo na svůj postoj k prožívání stáří.


Comments


bottom of page