top of page

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2022

Aktualizováno: 16. 5. 2023
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem - jazykové kurzy v Centru RoSa pro seniory 2022

Cílem projektu je umožnit návštěvníkům kurzů rozvíjet, procvičovat a upevňovat jazykové dovednosti, které si osvojili během svého pracovně aktivního života. Dílčím cílem projektu je aktivizovat účastníky a rozvíjet jejich sociální, kognitivní a kreativní schopnosti, v neposlední řadě jsou pak kurzy místem a příležitostí setkávání lidí se stejnými zájmy a místem navázání nových sociálních kontaktů.


Vzdělávací přednášky a besedy v Centru RoSa pro rok 2022

Vzdělávací přednášky a besedy z oboru historie, geografie (cestovatelství), literatury, kulturněhistorických a společenských témat, zdravého životního stylu. Záměrem projektu je prostřednictvím široké škály přednášek a besed z různých oborů nabídnout zájemcům seniorského věku možnost získávat nové poznatky a aktualizovat či prohlubovat své dosavadní vědomosti, ale také možnost sdílet radost s ostatními ze společné záliby. Zároveň chceme poskytnout samotným seniorům prostor pro sdělování svých myšlenek, společné sdílení informací i vzájemné konfrontování svých zkušeností a názorů, a to prostřednictvím besed se zajímavými hosty z různých oborů od vědy až po umění.
Commenti


bottom of page