top of page

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020

Aktualizováno: 10. 8. 2023
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Cílem projektu je umožnit návštěvníkům kurzů rozvíjet, procvičovat a upevňovat jazykové dovednosti, které si osvojili během svého pracovně aktivního života. Dílčím cílem projektu je aktivizovat účastníky a rozvíjet jejich sociální, kognitivní a kreativní schopnosti, v neposlední řadě jsou pak kurzy místem a příležitostí setkávání lidí se stejnými zájmy a místem navázání nových sociálních kontaktů.Aktivně a s rozumem ke zdravému stáří

Cílem projektu je zlepšení fyzického a potažmo i psychického zdraví lidí v seniorském věku. Uvědomujeme si, že procesy stárnutí sice nemůžeme zastavit, ale můžeme je významně ovlivnit zejména přiměřenou fyzickou a psychickou aktivitou a rozumnou vyváženou životosprávou. Pravidelné cvičení přispívá k zvýšení kondice a celkové hybnosti. Vedle zvýšení pohybových reakcí a koordinace celého těla na straně jedné, dochází k vylepšení pozornosti a psychické odolnosti na straně druhé. Cvičení má také blahodárný vliv na zmírnění bolesti zad a pohybového ústrojí. Výsledným pozitivním efektem je vyšší míra samostatnosti a soběstačnosti.

Na kurzy cvičení navazujeme přednáškami a ukázkami o zdravém životním stylu včetně zdravého stravování. Touto osvětou chceme nejen zlepšit a pozměnit stravovací návyky seniorů, ale i navést k aktivnějšímu a zdravějšímu způsobu života v co nejširších souvislostech a tím změnit, zlepšit a zvýšit jeho kvalitu.Comments


bottom of page