top of page

Pitný režim - přednáška z cyklu O zdravé životosprávě

Přednáška Ireny Osvaldové z cyklu přednášek o zdravé životosprávě podporované MHMP v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území města Prahy.

Vstup zdarma!bottom of page