Příběhy z hlubin

Přednáška Ludmily Konvalinkové z cyklu kulturně historických přednášek podporované MHMP v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území města Prahy.