Nositelé Nobelovy ceny narození v Čechách a Bertha Suttnerová

Přednáška Jany Kobzové z cyklu novodobé historie podporovaná MHMP v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy