top of page

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Aktualizováno: 16. 5.


Díky podpoře Evropských strukturálních a investičních fondů OP Praha vznikne kulturně-komunitní divadlo Sen.
bottom of page