Hygiena našich předků

Přednáška Ludmily Konvalinkové o hygieně našich předků.

Přednáška je podpořena z grantu MHMP v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy