Grant Ministerstva kultury - Divadelní lázně

Projekt: Seniorské divadlo a Festival seniorských divadel - Divadelní lázně


V listopadu 2019 jsme čerpali finační podporu ve výši 50 000 Kč od Ministerstva kultury na divadelní festival: Seniroské divadlo a Festival seniorských divadel - Divadelní lázně. Festival se konal v období 6. - 9. listopadu 2019 a finační prostředky byly použity na:

- Organizaci festivalu

- Divadelní vystoupení

- Hudební vystoupení

- Taneční vystoupení

Centrum RoSa  |   Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy   |   telefon: 212 270 612   |   info@centrumrosa.cz