top of page

MČ Prahy 8 - Divadelní spolek RoSa

Aktualizováno: 13. 9. 2019


Grant Městské části Prahy 8 podpořil divadelní spolek, který jsme založili v Centru RoSa v roce 2017. Naší první inscenací byly Svatební košile Karla Jaromíra Erbena.

V divadelním souboru RoSa zkoušejí a hrají lidé seniorského věku. Všichni se aktivně podílejí na výběru a úpravě textu, na scénografii, na celkové realizaci hry.

Soubor vede MgA. Marta Dietrich Dvorská, která vystudovala DAMU - obor režie a dramaturgie.

Divadelní kroužek navštěvuje 9 - 12 seniorů (mezi nimi jsou i tací, kteří hrají divadlo poprvé). Do inscenací zapojujeme často i nejmladší generaci, spolupracovali jsme například se žáky Základní školy Hovorčovická a s Domovem dětí a mládeže Spirála v Praze 8.

Divadlo RoSa hraje pro ostatní seniory a pro veřejnost, ale i pro žáky a studenty.Comments


bottom of page