MČ Prahy 8 - Divadelní spolek RoSa

Aktualizace: 13. zář 2019


Grant Městské části Prahy 8 podpořil divadelní spolek, který jsme založili v Centru RoSa v roce 2017. Naší první inscenací byly Svatební košile Karla Jaromíra Erbena.

V divadelním souboru RoSa zkoušejí a hrají lidé seniorského věku. Všichni se aktivně podílejí na výběru a úpravě textu, na scénografii, na celkové realizaci hry.

Soubor vede MgA. Marta Dietrich Dvorská, která vystudovala DAMU - obor režie a dramaturgie.

Divadelní kroužek navštěvuje 9 - 12 seniorů (mezi nimi jsou i tací, kteří hrají divadlo poprvé). Do inscenací zapojujeme často i nejmladší generaci, spolupracovali jsme například se žáky Základní školy Hovorčovická a s Domovem dětí a mládeže Spirála v Praze 8.

Divadlo RoSa hraje pro ostatní seniory a pro veřejnost, ale i pro žáky a studenty.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Trénování paměti

Dobré odpoledne z Centra RoSa, dnes bychom Vám rádi představili naši velmi oblíbenou a často navštěvovanou aktivitu – Trénovaní paměti a naši milou lektorku Petru Kubištovou. Petra Kubištová je koordi

Centrum RoSa  |   Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy   |   telefon: 212 270 612   |   info@centrumrosa.cz