top of page

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Aktualizováno: 10. 8. 2023Díky podpoře Evropských strukturálních a investičních fondů OP Praha můžete navštívit v Centru RoSa spoustu zajímavých aktivit!


Výtvarný ateliér - jedná se o setkání seniorů a dalších členů komunity, jejich cílem je navození příjemné atmosféry prostřednictvím společného tvoření a sdílení, které je tematicky zaměřené dle ročního období i na témata mezigeneračních vztahů. Cílem je podporovat společnou mezigenerační tvorbu. Zároveň jsou tyto formy arteterapie pro seniory významným prostředkem pro cvičení krátkodobé paměti, pro posílení vědomí vlastní hodnoty a jako pomůcka rehabilitace jemné motoriky.


Hudební ateliér - pořádáme koncerty různých hudebních žánrů určených pro diváky napříč komunitou!Divadelní ateliér - aktivita zahrnuje soubor dílčích aktivit, jejich cílem je využití prvků divadla a divadelní tvorby k posílení kompetencí seniorů, jejich integrace do komunity a k posilování mezigeneračních vazeb mezi seniory, jejich rodinnými příslušníky a v rámci komunity.Comments


bottom of page