Divadelní představení Central Park West

Divadelní představení spolku Scéna Kralupy - Výborná konverzační komedie z prostředí newyorské smetánky podpořená EU z Evropských strukturálních a investičních fondů OP Praha - pól růstu.